سلام، به سایت مرجع حفاظ شاخ گوزنی ناوک حفاظ خوش آمدید.

معایب حفاظ های قدیمی | حفاظ شاخ گوزنی ناوک حفاظ

مزیت حفاظ شاخ گوزنی نسبت به حفاظ های قدیمی

مزیت حفاظ شاخ گوزنی نسبت به حفاظ های قدیمی

حفاظ های قدیمی خیلی از ویژگی ها و خصوصیات حفاظ شاخ گوزنی را ندارند. نکته قابل توجه این است که در اکثر اوقات از فلزاتی برای ساخت حفاظ های قدیمی استفاده می شد که اصلا مناسب ساخت نرده حفاظ نیستند. افراد به دلایل زیادی از نرده های حفاظ استفاده ...