سلام، به سایت مرجع حفاظ شاخ گوزنی ناوک حفاظ خوش آمدید.

پروژه ها | حفاظ شاخ گوزنی ناوک حفاظ

حفاظ شاخ گوزنی کلاسیک، 80 سانت، مشکی

حفاظ شاخ گوزنی کلاسیک، 80 سانت، مشکی

نوع پروژهویلایی متراژ100 متر ارتفاع حفاظ شاخ گوزنی80 سانتی متر رنگمشکی الکترواستاتیک طراح ناوک حفاظ مواد اولیه میلگرد ساده 10 میلیمتر مدت زمان نصب 2 روز کاری ...
حفاظ شاخ گوزنی کلاسیک، 90 سانت، آبی

حفاظ شاخ گوزنی کلاسیک، 90 سانت، آبی

نوع پروژهتاسیسات اداره آب متراژ50 متر ارتفاع حفاظ شاخ گوزنی90 سانتی متر رنگآبی الکترو استاتیک طراحناوک حفاظ مواد اولیهمیلگرد ساده 10 میلیمتر مدت زمان نصب2 روز کاری ...
حفاظ شاخ گوزنی درختی، 100سانت، کرم

حفاظ شاخ گوزنی درختی، 100سانت، کرم

نوع پروژه ویلایی متراژ 250 متر ارتفاع حفاظ شاخ گوزنی 100 سانتی متر رنگ کرم الکترو استاتیک طراح ناوک حفاظ مواد اولیه میلگرد خاردار ـ میلگرد 12 میلیمترساده مدت زمان نصب 5 روز کاری ...
حفاظ شاخ گوزنی آبشاری، 80سانت، قهوه ای سوخته

حفاظ شاخ گوزنی آبشاری، 80سانت، قهوه ای سوخته

  نوع پروژه ویلایی متراژ 130 متر ارتفاع حفاظ شاخ گوزنی 80 سانتی متر رنگ قهوه ای سوخته الکترو استاتیک طراح ناوک حفاظ مواد اولیه میلگرد 10 میلیمتر ساده ـ میلگرد 12 میلیمترساده مدت زمان نصب 3 روز کاری ...