سلام، به سایت مرجع حفاظ شاخ گوزنی ناوک حفاظ خوش آمدید.

اصول عملیات رنگ کاری حفاظ شاخ گوزنی | حفاظ شاخ گوزنی ناوک حفاظ

اصول عملیات رنگ کاری حفاظ شاخ گوزنی

خطرات رنگ کاری حفاظ شاخ گوزنی

بسیاری از مواد شیمایی که در رنگ کاری حفاظ شاخ گوزنی به کار برده می شوند، استنشاق میستها، بخارات رنگ ها،حلال ها و تینرمی تواند موجب آسیب شود که میزان آن بستگی به ماهیت عوامل شیمیایی، مقدار و نحوه تماس با آنها دارد.

شایع ترین این آسیب ها که بسیاری از مواد شیمیایی سبب رخ دادن آن می شود آسیب پوست و چشم شده و یا از طریق پوست جذب می شوند..

میزان قابل توجهی از این آسیب ها ی فیزیکی با استفاده از برنامه کاری مناسب و وسایل حفاظ تفردی قابل کنترل می باشد.

ایمنی وسایل فشار(کمپرسورها)

کمپرسورهای که هنگام رنگ کردن استفاده می شوند به علت تولید هوای فشرده خطرناک هستند. بنابراین سرپرست مربوطه باید از سالم بودن دستگاها سپری و کمپرسور اطمینان حاصل نماید.

در تمام انواع دستگاه های اسپری رنگ، بین کمپرسور و دستگاه اسپری باید شیر تنظیم فشار نصب نمود، بین شیر تنظیم فشار و ظرف تحت فشار رنگ نیز یک شیر اطمینان و یک گیج فشار باید قرارداد.

سایر وسایل مورد استفاده نیز بایستی قبل از استفاده کنترل شوند تا از سالم بودن آن ها اطمینان حاصل شود

اختلاط رنگ حفاظ شاخ گوزنی

اختلاط رنگ باید در اتاقی که دارای تهویه مناسب بود هوا جزای آن از مواد مقاوم در برابر آتش و ضد جرقه ساخته شده اند صورت گیرد.

  نظافت

نظافت خوب برای عملکرد ایمن در کارگاه های رنگ ضروری است . اتاق رنگ باید همیشه تمیزنگهداری شود.

تمام حلال های باقی مانده های رنگ باید در ظروف فلزی در بسته نگهداری شده و روی آن ها بر چسب یکه محتویات ظروف را مشخص می کند نصب نمود .

این ظروف روزانه باید به محل مناسب منتقل و محتویات آن تخلیه گردد.

بهداشت 

(تماس پرسنل با مواد شیمیایی) حلال های آلی در صنایع رنگ کاربرده ای فراوانی دارند.

تمام حلال های آلی بر روی اعصاب مرکزی و پوست اثر می گذارند. پرسنلی که با حلال های آلی کار می کنند بخارات آن را استنشاق کرده و پوست آنها در معرض تماس با این مواد قراردارد. تماس پوست با حلال ها ممکن است باعث بیماری هایی با حساسیت کم تا آسیب های جدی شود.

وسایل حفاظت فردی

پرسنلی که با حلال ها کار می کنند باید لباس کار مناسب پوشیده و در صورت نیاز از ماسک استفاده نمایند.

صورت، چشم و دست های خود را بصورت مناسبی بپوشانند.

جهت به حداقل رساندن تماس بدن با مواد شیمیایی، می توان لباس کار را مجدداً تعویض نمود.

  حفاظت از دستگاه تنفّسی

برای رنگ ها و مواد شیمیایی مختلف وسایل حفاظتی ویژهای وجود دارد که جهت انتخاب آن ها باید با کارشناس بهداشت و ایمنی مشورتنمود.

بهداشت فردی 

دست ها و صورت باید همیشه عاری از مواد شیمیایی بوده و در صورت آلوده شدن لباس ها، آن ها را تعویض نمود.

از تماس دست آلوده یا اشیای آلوده با دهان جلوگیری شود . در اتاق رنگ، خوردن و آشامیدن ممنوع است .

آلودگی آب وهوا  ( جلوگیری از آلودگی)

عملیات رنگ کاری می تواند موجب آلودگی آب و هوای محیط شود و مناطقی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

ضایعات جامد، مایع و گاز ناشی از عملیات رنگ بایستی مطابق قوانین حفاظت محیط زیست نابود شوند

مواد آتش گیر

محلی که مایعات آتش گیر یا قابل انفجار سر ریز شده باید به سرعت تمیز شود

وسایل تولید جرقه را از محل خارج و هوای محیط کاملا تهویه گردد و اقدامات لازم جهت بر طرف کردن آلودگی انجام گیرد.

نباید اجازه داد مایعات قابل اشتعال وارد محیط های بسته و محصور نظیر فاضلاب ها شود زیرا امکان انفجار وجود دارد.

جلوگیری و محافظت از آتش سوزی

مراحلی ازعملیات رنگ کاری که احتمال آتش سوزی دارند عبارتند از :

•    خشک کردن حلال و بکار بردن رنگ با دستگاه اسپری کننده رنگ های خاص،

•    لاک و الکل

•    روغن جلا

•    لاک صدفی

•    حلال ها

•    تینرها

بقیه مواد تحت شرایط خاصی آتش می گیرند.

جهت کنترل، این مواد را به چند دسته دسته بندی می کنند:

اسپری کردن رنگ : موادی که دمای اشتعال کمتر از ۱۴۰ فارنهایت دارند بایستی به دقت جابجا شوند و این موارد و نکات ایمنی در مورد مواد با نقطه اشتعال بیشتر از ۱۴۰ فارنهایت رعایت شود.

اسپری نکلرها: اسپری نکلر های نصب شده در اتاق اسپری رنگ باید مطابق با استاندارد باشد

خاموش کننده های دستی :  خاموش کننده های قابل حمل بایستی نزدیک مکان هایی که اسپری رنگ می شود نصب گردد. اداره ایمنی و بهداشت نوع خاموش کننده های مناسب را تعیین می کند

•    سیستم های تهویه : سیستم های تهویه بایستی مطابق با استاندارد سیستم های تهویه ای باشد.

•    فن : پره های فن و محفظه آن باید ضد جرقه باشند و فضای کافی جهت ممانعت از اصطکاک و آتش سوزی وجود داشته باشد.

پره های فن باید روی شفت محکم نصب شود تا زمانی که فن با تمام ظرفیت کارمی کند،یک پارچگی و تعادل آن به هم نخورد.

•    دریچه های خروج هوا : این دریچه ها جهت محافظت از آسیب های مکانیکی، باید بطور مناسب حفاظ شوند و بطور نرمال حداقل به فاصله ۱۸ اینچ از مواد قابل انفجار فاصله داشته باشند.

دریچه ها باید بطور متناوب و مرتب باز دید شوند تا اگر ذرات رنگ و مواد دیگر در آن ها وجود داشت، میز شوند.

•    اگزوز: هوای خارج شده از دستگا ه اسپری رنگ باید به نحوی به خارج هدایت شود که در مسیر خروج هوای محیط را آلوده نکند

•    موتورها: موتور های الکتریکی فن ها را نباید داخل دریچه ها قرارداد .

دریچه ها باشند مگر این که تسمه و پولی ها حفاظ مناسب داشته باشند

انبار و جابجایی :

۱- رنگ، لاک و الکل، تینر، حلال ها و سایر مایعات قابل اشتعال و احتراق باید به اندازه مصرف روزانه برای رنگ کاری حفاظ شاخ گوزنی در سالن نگهداری شوند.

•    این مایعات باید در ساختمانی مجزا از سایر ساختمان ها انبار شوند یا در اتاق هایی که به صورت ویژه و مناسب برای این مواد طراحی و ساخته شده اند، نگهداری گردند.

•    نگهداری حلال ها در ظروف در باز ممنوع است از ظروف در باز فقط در زمان تمیز کردن مواد رنگی می توان استفاده کرد و بعد از آن، این مواد باید به ظروف در بسته منتقل شوند.

•    مایعات قابل اشتعال و احتراق را باید در ظروف مقاوم در برابر آتش سوزی و ضد جرقه نگه داری نمود

۲- ظروف نگهداری

•    ظروف نگه داری و حمل و نقل مایعات قابل احتراق و اشتعال باید در بسته، قابل حمل و ایمن باشند. ظروف در باز یا شیشه ای برای این کار مناسب نیستند.

•    رعایت موارد ایمنی در کارگاه های تولید حفاظ شاخ گوزنی در جهت ممانعت از پخش شدن مواد در محیط الزامی است

•    هنگام انتقال مایعات از یک ظرف به ظرف دیگر، هر دو ظرف باید اتصال زمین داشته باشند، این کار از ایجاد جرقه الکتریکی جلوگیری می کند. (در حین انتقال الکتریسیته ساکن روی ظروف جمع می شود.)

موارد الکتریکی

•در کارگاه های تولید حفاظ شاخ گوزنی سیم کشی ها و تجهیزات برقی باید مطابق با استاندارد های مربوطه باشند، سیم کشی ها باید داخل دریچه فلزی و از نوع کابل های مناسب انتخاب شوند .

روش های مختلفی برای سیم کشی در منطقه اسپری رنگ وجود دارد

تجهیزات الکتریکی

•    تجهیزات الکتریکی در منطقه کار باید از نوع ضد جرقه و مطابق با استاندارد باشند

•    اتصال زمین تمام قطعات فلزی، اتاق اسپری رنگ و دریچه های خروجی موجود که شامل مایعات قابل اشتعال یا احتراق هستند باید اتصال زمین داشته باشند.

  سیستم اسپری رنگ بدون هوا

•    پیستوله اسپری رنگ بدون هوا را هرگز روی بدن نگیرید، زیرا در عملیات مذکور که رنگ با فشار بالایی از پیستوله خارج می شود ممکن است باعث ضایعات پوستی شود

•    تا قبل از کاهش فشار و بستن شیر خط اصلی، پیستوله دستگاه اسپری یا شیلنگ را نباید از پمپ جدا نمود

•    هنگام تعویض بخش هایی از دستگاه اسپری، پیستوله را پاکیزه نگه دارید و انگشتان خود را از روی ماشه بردارید، پیستوله ها باید دارای حفاظ ماشه و قفل باشند

•    کلیه اتصالات را کنترل کنید تا از محکم بسته شدن آن ها و نداشتن نشتی اطمینان حاصل شود .

شیلنگ مایعات باید به گونه ای باشد که تحمل فشار بالا را داشته باشد.

•    شیلنگ را کنترل کنید تا از سالم بودن و محکم بسته شدن و نداشتن نشتی اطمینان حاصل نمائید، شیلنگ ها نباید با قسمت های متحرک ماشین آلات تماس داشته باشند

•    هرگز برای تمیز کردن سر پیستوله از انگشت دست استفاده نکنید زیرا اینکار موجب آسیب های پوستی می شود.

•    سطحی که رنگ می شود مثل دیوارها باید همانند پیستوله دارای اتصال زمین باشد تا از ایجاد الکتریسیته ساکن جلو گیری شود اپراتور باید از عینک حفاظتی و دست کش استفاده نمایند.

رنگ کاری حفاظ شاخ گوزنی

با توجه به نوشته های بالا رنگ کاری، کاری بسیار مهم و پر کاربرد می باشد که در صورت رعایت نکردن مسائل بالا می تواند آسیب های به فرد و محیط برساند .

تیم ناوک حفاظ تولید کننده حفاظ شاخ گوزنی در متراژهای بسیار بالا با سابقه کاری بالا در ضمینه تولید و نصب حفاظ شاخ گوزنی مفتخر است با به کارگیری افراد ماهر  در ضمینه رنگ کاری حفاظ شاخ گوزنی که به دو صورت دستی و کوره ای انجام می شود بهترین رنگ و کیفیت را به مشتریان خود ارائه دهد .

شما از طریق سایت دیگر ناوک حفاظ به راحتی از منزل می توانید حفاظ شاخ گوزنی خود را بخرید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.